EXTRASE DIN ARHIVA NAȚIONALĂ

EXTRASE DIN ARHIVA NAȚIONALĂ Extras din documentele conținute în dosarul personal din Arhiva Națională, este necesar pentru așa scopuri cum ar fi stabilirea gradului de rudenie, sau a faptului, că ați trăit pe teritoriul Republicii Moldova, sau aveți ori ați avut rude pe acest teritoriu, în scopul de a obține cetățenia altui stat sau a…