[wpseo_breadcrumb]

Acte – Moldova este o companie de consulting care din 2005 a reuşit să ocupe o poziţie de frunte în domeniul prestării serviciilor juridice, deoarece și-a stabilit  drept scop prestarea serviciilor doar de calitate înaltă, care să corespundă standardelor internaționale. Drept urmare  am reușit să obținem recunoștința clienților deserviți în urma soluționării rapide a problemelor de ordin juridic și obținerea celui mai eficient rezultat. Toți specialişti companiei noastre sunt dinamici, cu o bogată experienţă profesională, acumulând cunoştinţe practice și care se perfecționează mereu.

În activitatea sa „Acte – Moldova” se ghidează de următoarele principii:

Confidenţialitate – unul din principiile fundamentale ale activităţii juridice, deoarece asistenţa profesionistă oferită Clientului nu poate fi prestată atit timp cit nu se va ajunge la o încredere absoluta între părţi. Dacă clientul nu este gata să dezvaluie toate subtilitatile problemei, atunci consultaţia primită nu va solutiona problema individuala.

Obiectivitate- analizînd diferite întrebări juridice, este necesar sa le vedem aşa cum ele sunt într-adevăr. Nu avem dreptul sa absolutizam situatia de fapt şi nu este corect să pornim de la o realitate imaginată. Noi pornim de la lucidarea situaţiei existente şi luăm în consideraţie atît aspectele pozitive, cît şi cele negative în derularea evenimentelor. Informăm clientul despre adevărul real, cît de dur nu ar fi el. A fi informat, însemnă a fi înarmat. Noi nu acceptăm să creăm clientului iluzia conformtului. Doar daca se cunoaşte situaţia reala se poate lua o decizie corectă, adecvata. Astfel nu doar prin declaratii e posibil a administra o afacere, a conduce cu oamenii şi a gestiona un conflictA demonstra o inalta pregatire profesionala înseamnă a da dovadă de capacitatea conştientizării esenţei lucrurilor, a vedea şi a afla adevărul, a fi drept urmare un mediator curajos şi corect şi a nu închide ochii atunci, cînd avedărul nu este prea plăcut. Acestea sunt principalele cerinţe in vederea abordării obiective a medierii conflictului. Cu cît nivelul conflictului este mai avansat, cu atît este mai grea misiunea indeplinirii cerinţelor principiului obiectivităţii.

Dezvoltarea continuă – adică orientarea spre respectarea şi ridicarea sau majorarea standardelor proprii. Pentru compania noastră acest principiu presupune că  angajaţii respecta standardele stabilite, iar conducerea le majorează continuu. În termeni generali aceasta este o  îmbunătăţire continuă a standardelor.

Independenţa – la elaborarea de acţiune pentru protecţia drepturilor clienţilor „Acte – Moldova”se bazează doar pe actele normative ale RM, le respectă şi  le aplică în mod corect. Stabilind circumstantele de fapt ale cauzei, evaluînd  toate argumentele „pro” şi „contra”, „Acte – Moldova”  acţionează pe propria convingere interioară. „Acte – Moldova” nu permite imixtiune în activitatea sa, precum şi constrângerea de a executa anumite acţiuni.

Așa dar, împreună cu noi Dumneavoastră veți reuși:

  • Să Vă rezolvați rapid şi calitativ problema Dvs
  • Să Vă construiți relaţii eficiente cu partenerii
  • Să Vă atingeți eficient scopul propus cu cheltuieli minime
  • rea business-proiectelor Dvs. şi majorarea veniturilor.

Datorită analizei profesioniste şi aprofundate a fiecărei situaţii în parte, Compania  „Acte – Moldova a reuşit să prevină apariţia multor probleme pentru Clienţii săi.