INTERVIUL OFERIT de andrei russu, administratorul agenției juridice ”Onoris legis”

ÎN EXCLUSIVITATE CORESPONDENTULUI REVISTEI „MOLDOVA IN PROGRES”

  1. Astăzi e în vogă să-ţi dai copilul sa studieze la drept. Aşa a fost şi atunci cînd Dvs  aţi depus actele la facultatea de drept ?

Sincer, nici nu am realizat când şi cum studierea dreptului a devenit o vogă, un trend… Atunci, cînd urma să decid la ce facultate să depun actele, nu „tradiţiile” şi părinţii au fost factorii ce m-au determinat să aleg această profesie. M-am gândit ce pot să fac mai bine şi ce mi-ar placea să fac in viitor. Adevarul e că am avut norocul să-mi încep studiile în perioada sistemului socialist, când se bucurau de respect foarte multe specialităţi. Absolventul şcolar de atunci avea posibilitatea să-şi estimeze dorinţele şi capacităţile sale vis-a-vis de cerinţele şi necesităţile societăţii.  Eu personal nu aveam dubii asupra viitoarei mele profesii. Eram captivat de specificul urmăririlor şi investigaţiilor criminalistice, bazate pe descoperirea enigmelor dificile şi identificarea soluţiilor eficiente.

  1. Absolvind dreptul, aţi obţinut ceea ce vaţi dorit?

Ba mai mult! Soarta mi-a oferit o mare şansă. După absolvirea Universităţii de Stat a Moldovei, am fost angajat la Direcţia Tratate a Ministerului Afacerilor Externe, ceea ce mi-a permis să aplic în practică creativitatea în sensul larg al cuvântului. Imediat am sesizat ce înseamnă a fi un subiect de drept, ce înseamnă să aperi interesele clientului tău, să soliciţi de la alţi subiecţi de drept să respecte drepturile clientului tău şi să fii responsabil de obligaţiunile asumate. Aceasta s-a întîmplat, deoarece clientul meu era Republica Moldova, iar eu apăram, în cadrul obligaţiunilor de serviciu interesele Statului,  în plan internaţional. Drept urmare, am luat decizia de a-mi continua studiile la Academia Diplomatică a Federaţiei Ruse, unde am făcut cunoştinţă cu tehnicele diplomatice ale unui dintre cei mai iscusiţi actori al diplomaţiei mondiale, URSS.

  1. În ce ramura a jurisprudenţei activaţi la moment?

Acolo, unde este nevoie cel mai mult de creativitate! Putem să-l numim drept economic şi business. Serviciile prestate de mine sunt destinate în special oamenilor de afaceri, care iniţiază sau desfăşoară o activitate economică. Îmi este  interesant şi primesc o deosebita satisfacţie atunci când ajut antreprenorul să identifice soluţia cea mai reuşită pentru obţinerea scopului stabilit, obţinerea unor beneficii şi a unui profit mai mare în rezultatul interacţiunii noastre.

  1. Din ce considerente Vă atribuiţi la categoria  juriştilor creativi? Care sunt caracteristicile unui jurist creativ?

Juristul creativ este acel jurist  care nu spune „asta este interzis” sau „asta este imposibil”. În viziunea mea, este posibil practic orice, evident în sensul raţional al cuvântului. Orice situaţie are multiple modalităţi de soluţionare. Cineva a spus:  „Nu există situaţii fără soluţii. Există doar situaţii, soluţia căreia nu ne satisface!”. Salvatorul nostru este creativitatea, ea ne ajută să identificăm răul cel mai mic sau pur şi simplu minimalizăm riscurile. Un jurist creativ este asemănător cu piatra din poveştile ruse, pe care scrie, „la dreapta vei pleca…”

  1. Cum caracterizaţi businessul de prestare a serviciilor juridice din Republica Moldova de azi?

În viziunea mea, serviciile juridice prestate la ora actuală practic nu sunt necesare. Daţi să ne întrebăm, unde azi sunt necesari jurişti? În procuratură jurişti nu trebuiesc. Acolo au nevoie de „colegi” capabil să culeagă la computer acele combinaţii de cuvinte, care sunt dictate. Sau poate sunt necesari în instituţiile publice de stat?  Mă îndoiesc. Sau poate ei sunt necesari în cadrul judecăţilor? Iarăşi nu. Acolo sunt necesari băieţi, capabili să jongleze o întrebare. Regretabil este faptul că tinerii de astăzi se află influențați de vogă şi încep să studieze la drept fără aşi dea seama că ei nu vor fi necesari ca specialişti. Sper, că până vor absolvi, lucrurile se vor schimba.

  1. Cum Dvs Vă optimizaţi munca?

Fiecare om în felul său işi soluţionează această problemă. Cineva este pasionat de time-management, altcineva frecventează seminare, altcineva utilizează un reminder ţipător etc. Pentru mine optimizarea este lupta pentru principiul lui Pareto – 20% din acţiuni aduce 80% efecte şi concentrarea activităţilor în cadranul celor 20%.

  1. Continuaţi Dvs să practicaţi autoperfecţionarea şi perfecţionarea profesională?

Acest proces este mereu în derulare. Optez pentru participarea la diferite seminare şi web-binare. Spre exemplu, recent am decis sa frecventezi cursurile de mediator pentru a obţine dreptul de a  desfăşura această activitate în Republica Moldova.  A fi mediator, menţionez, este o arta care cere creativitate. Apoi, evident sunt cărţile şi audio-cărţile din orice domeniu: în timpul liber, în deplasari, în transport chiar şi atunci când fac sport. Toate acestea cumulativ te menţin în formă psihică şi fizică echilibrată.

  1. Ce planuri aveţi pentru viitor?

În ultimele luni am investit multe resurse, inclusiv emoţionale într-un proiect social la nivel naţional. Mi-am pus ca sarcină să contribui la dezvoltarea culturii juridice a societăţii noastre. Vreau să atrag atenţia tuturor, că viciul corupţiei în societatea noastră naşte de la cultura juridică joasă. Cetăţeanul nostru nu-şi cunoaşte în totalitate drepturilor sale. Deja am lansat un portal juridic în limba de stat www.consultexpert.md, cu un şir larg de produse absolut inovatoare pentru piaţa Republicii Moldova.

  1. Cu ce sfat vă adresaţi juriştilor începători?

Să-şi stabilească drept scop obţinerea rezultatului. Nu activitate pentru salariu, ci activitate pentru rezultate economice a clientului său. Să acumuleze experienţă prin implicarea în procese dificile, identificând soluţii eficiente. Sarcina juristului, de fapt ca şi a oricărui consultant, este să aducă folos întreprinderii, unde munceşte şi să facă tot posibilul, ca întreprinderea deservită să nu-si stopeze activitatea economică.  Să se perfecţioneze mereu, să fie capabil, să identifice rapid soluţii nestandarde şi să nu se conducă de bancul, când un avocat a tărăgănat ani de zile un proces, pentru că acesta a fost o sursă stabilă de venit.